Page 10 - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
P. 10

chọn, tìm ra những giá trị đặc sắc, tiêu biểu nhất để có thể biến thành tài nguyên du lịch
        nhân văn, xây dựng thành một sản phẩm du lịch độc đáo của Phú Quốc, đồng thời đề xuất

        các chính sách đầu tư, tôn tạo và khai thác di sản văn hóa một cách hợp lý.
           - Từ các di sản văn hóa ấy, ta xây dựng thành các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp

        dẫn, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của du khách trong và ngoài nước đa dạng màu sắc
        từ tài nguyên tự nhiên, nhân văn, ẩm thực… để du khách có thể lựa chọn và thụ hưởng.
        Liên kết các tuyến, tour và phối hợp các loại hình du lịch khác ở địa phương và đất liền

        để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
           Ví dụ: Tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) có du lịch văn hóa tâm linh (tour viếng

        mộ Cô Sáu lúc nửa đêm) gắn liền với anh hùng liệt sỹ chị Võ Thị Sáu đã được đưa vào
        khai thác, thì ở đây có thể tạo nên du lịch văn hóa tìm hiểu về cộng đồng cư dân trên đảo
        Phú Quốc thông qua các tín ngưỡng tâm linh từ tục thờ Bà Cậu. Bên cạnh đó, tăng cường

        khai thác những yếu tố lịch sử của từ Dinh Cậu, đây có thể xem là một kỳ quan địa chất
        gắn với tâm linh để hình thành những tour du lịch có nội dung phong phú, có chiều sâu
        văn hóa, giúp du khách nâng cao hiểu biết, bồi bổ kiến thức cho mình.

           - Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng nhằm huy động tối đa sự tham gia của
        người dân địa phương. Ví dụ: các mô hình du lịch cộng đồng đã thành công như: cù lao

        Chàm (Quảng Nam), cù lao Thới Sơn (Tiền Giang), A Lưới (Thừa Thiên – Huế)… Du
        lịch cộng đồng là cách tốt nhất để sử dụng các dịch vụ tại chỗ, phát triển văn hóa địa
        phương, thúc đẩy nghề truyền thống, kích thích người dân tham gia giữ gìn di sản văn
        hóa. Đây cũng là hình thức thiết thực nhất tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người
        dân, góp phần phát triển kinh tế, củng cố bình ổn xã hội.

            - Trong tương lai, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu là “một quốc gia trong một quốc

        gia” với các điều kiện khí hậu thuận lợi, thiên nhiên đa dạng, thích hợp cho việc phát
        triển kinh tế biển, nhất là phát triển loại hình du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng, đặc biệt vị thế
        của Phú Quốc có lợi thế cửa ngõ hàng hải quốc tế quan trọng để giao thương với khu vực
        và thế giới. Chính vì vậy, đảo Phú Quốc “trở thành trung tâm du giao thương quốc tế lớn

        và hiện đại của cả nước”, cho nên việc xây dựng các điểm nhấn đặc trưng của Phú Quốc
        trở thành đến “bức tranh tổng thể của điểm đến” một là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

           Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, để chủ động xúc tiến du lịch, mở rộng thị
        trường và tạo những sản phẩm liên kết mang tính khu vực và quốc tế, ta cần đẩy mạnh
        liên kết với các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài; tạo các điều kiện và chính sách tốt để

        khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị nhân văn. Tín ngưỡng thờ Bà Cậu đối với văn
        hóa và đời sống tinh thần của người dân Phú Quốc mang một ý nghĩa hết quan trọng, nó
   5   6   7   8   9   10   11   12   13