[Review sách] Cuốn sách bạn cần đọc chậm khi… chênh vênh

[Review sách] Cuốn sách bạn cần đọc chậm khi… chênh vênh

800 579 admin

Đừng tìm cách chối bỏ chênh vênh, hãy cảm ơn những lưng chừng tuổi trẻ

, vì có ngày nắng ta mới yêu thêm những ngày mưa, có cô đơn mới biết trân trọng những bàn tay năm chặt